Stockholms museer

Välkommen till Stockholms museer

Rådande omständigheter påverkar öppethållande för flertal besöksmål och evenemang.

För uppdaterad information besök respektive besöksmåls/arrangörs webbplats.

Karta till Stockholms museer