Välkommen till Vasamuseet

Vasamuseet


Öppettider 

Dagligen: kl.10-17

Onsdagar: kl. 10-20


Vasamuseet är en del av

en statlig myndighet.

Den heter Statens maritima och

transport-historiska museer.

Fem museer ingår i myndigheten.

Det är Vasamuseet, Vrak och

Sjö-historiska museet i Stockholm,

Marin-museum i Karlskrona

och Järnvägs-museet i Gävle.


Det här ska myndigheten göra

Statens maritima och transporthistoriska museer

är alltså en myndighet.

På fyra av våra museer berättar vi om sjö-fart.

De femte museet handlar om tåg.

Tillsammans ökar vi kunskapen om

sjöfart, järn-vägar och transport.

Vårt uppdrag är att hålla kultur-arvet levande.


Det här gör Vasamuseet

Vasamuseet visar

upp skeppet Vasa.

Genom Vasa kan du få veta mer om Sverige

i början av 1600-talet.


Varje år besöker ungefär en miljon

människor Vasamuseet.

Många som besöker Vasamuseet är

turister från andra länder.

Kontakta Vasamuseet

Telefon: 46-8-51954880

E-post: registrator@smtm.se

Adress till Vasamuseet
Galärvarvsvägen 14 Stockholm