Drottninghof Grill & Bar

Vi har ännu inte fått möjlighet att testa och fotografera maten, men här är bilder på den fina restaurangen. 

Fotograf Simon Blomqvist